Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
29 września 2020 godz. 19:00

Tomasz Kowalski (ur. 1984, Szczebrzeszyn)
Bez tytułu (Ogień w górach), 2006
Cena wylicytowana: 15 000 zł
Numer obiektu na aukcji
2
Tomasz Kowalski (ur. 1984, Szczebrzeszyn)
Bez tytułu (Ogień w górach), 2006

Cena wylicytowana: 15 000 zł

olej/płótno, 60 x 73 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'T. KOWALSKI | 06'
ID: 89090
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Twórczość Tomasza Kowalskiego jest silnie osadzona w historii sztuki: widać w niej wpływy wielkich mistrzów, jak Bruegel, Bosch czy malarze-manieryści z północy europy. To również wycieczka w świat wyobraźni, który łączy ze sobą wiele elementów: tych pochodzących z krainy snów oraz znanych nam z codzienności przedmiotów oraz wydarzeń. Znajdziemy w niej silną reprezentację fauny oraz flory, ale też postaci wywodzące się ze świata ludzkiego. Są one jednak tylko, zdaje się, wspomnieniem człowieka, częściej kojarzącym się z manekinem lub marionetką. bogato wypełniony świat Kowalskiego przypomina przedstawienie teatralne, którego atmosfera bardziej niż sielankę przywołuje uczucie niepokoju. „Zmęczony rzeczywistością” artysta ucieka swoją twórczością w świat marzeń. Onirycznymi przedstawieniami Kowalski szybko zdobył popularność i zaczął pokazywać swoje dzieła na wystawach w kraju i za granicą. Prezentowana praca ma charakterystyczną dla kowalskiego aurę – zaczerpniętą z dawnych mistrzów paletę barw i tajemniczą atmosferę. Malowane skrótowo, spiętrzone szczyty górskie, pokryte drobną siatką przywodzą na myśl krajobrazy tworzone niegdyś przez Nikifora Krynickiego, polskiego mistrza sztuki nieprofesjonalnej.