Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
29 września 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
29

Cena wylicytowana: 4 000 zł

C-Print/papier fotograficzny, 6 x 8,5 cm (x3)
sygnowany, datowany i opisany na naklejce na odwrociu: 'Kuśmirowski Robert | "Elektryk" sekw. z filmu, | fotografia, 2009 r.'
ID: 89088
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
Krytycy nazywają Roberta Kuśmirowskiego „geniuszem atrapy” lub „genialnym imitatorem”. Artysta świadomie i w sposób perfekcyjny fałszuje rzeczywistość i manipuluje nią, żeby zwieść widza. Duża część prac Kuśmirowskiego powstaje dzięki rekonstrukcji, tworzeniu kopii dokumentów, przedmiotów lub fotografii. Autorskie imitacje są łudząco podobne do oryginałów. Prezentowana na aukcji praca nawiązuje do historii Lecha Wałęsy i jego warsztatu elektrycznego w Stoczni Gdańskiej w latach 80., a w rolę „elektryka” wciela się sam Robert Kuśmirowski.