Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
29 września 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 45 000 zł
Numer obiektu na aukcji
11

Cena wylicytowana: 45 000 zł

olej/płótno, 248 x 148 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'PIOTR JANAS | 2013 | 'UNTITLED''
ID: 88752
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Wystawiany
  • „Palindrom”, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Sopot, 20.06-16.08.2015
Więcej informacji
Zainteresowania artystyczne Piotra Janasa należy usytuować na pograniczu abstrakcji i figuracji. Na wielkoformatowych płótnach artysta umieszcza nieokreślone, amorficzne kształty, często będące wynikiem przypadku, chociażby przez rozlanie farby lub odcisk sąsiadującego płótna. Artysta pozwala bowiem spływającej materii malarskiej na swobodne, przypadkowe zajmowanie miejsca w kompozycji. Powstałe w ten sposób nieoczywiste formy konfrontowane są ze starannie zaplanowanymi, ostrymi przedmiotami, takimi jak zapałki, nożyki, młotki, igły. W ten sposób Janas niejako dookreśla będącą wynikiem przypadku materię, dodając do kompozycji elementy zaczerpnięte z rzeczywistości. W rezultacie powstają uwodzące abstrakcje traktujące nie tylko o zaniku, ale przede wszystkim o sile i możliwościach malarstwa. Stosowana przez Janasa paleta barwna ograniczająca się zwykle do kontrastów czerwieni oraz różu (powszechnie kojarzonych ze światem żywym) z grzeszną czernią wzmaga u odbiorcy poczucie napięcia oraz niepokoju. Całość wybrzmiewa na nieskazitelnie białym podobraziu. Niektóre z prac Janasa przywodzą na myśl przedstawienia ludzkich wnętrzności, tkanek, zaskakując zderzeniem ostrych, zgeometryzowanych obiektów z miękkimi organicznymi formami. Prace artysty wydają się niezwykle dynamiczne poprzez zogniskowanie momentu napięcia czy też konfliktu walczących o swoje miejsce w kompozycji form. Janas osiąga w ten sposób mistrzostwo, jeżeli chodzi o balans formalnej abstrakcji i cielesnego konkretu. Piotr Janas jest absolwentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 1996 uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni profesora Rafała Sterna. Krytyka często określa Janasa mianem surrealisty, podkreślając przy tym nieodzowny wpływ mistrza i nauczyciela artysty – Jerzego Tchórzewskiego, ale także prekursorem „zmęczonych rzeczywistością” młodych neosurrealistów, W twórczości Janasa widoczne są także nietypowe nawiązania do strukturalizmu.