Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
29 września 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 10 000 zł
Numer obiektu na aukcji
15

Cena wylicytowana: 10 000 zł

ceramika szkliwiona, żeliwo, 36 x 14 x 15 cm
sygnowany i datowany na podstawie: 'OLAF BRZESKI | olafbrzeski | 2009'
ID: 89554
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • por. „Zza grobu”, Galeria Piekary, Poznań, 25.11-23.12.2008
Więcej informacji
„Brzeskiego fascynuje postać wandala czy łobuza. Wystawa ‘Zza grobu’(2008) sprawiała z kolei wrażenie nie tyle skończonej instalacji, ile pracy w trakcie realizacji. (…) Wśród bałaganu artysta rozmieścił, częściowo zniszczone, porcelanowe kowadła sygnowane ‘Brzeski’. Znalazł się tu także przekształcony przez Brzeskiego tors Laokoona z antycznej rzeźby, z doklejonymi kończynami-protezami, jakby pożyczonymi od tajemniczego stwora”. Karol Sienkiewicz