Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
29 września 2020 godz. 19:00

Norman Leto (ur. 1980, Bochnia)
"Landszaft - Friedrich" - dyptyk, 2020
Cena wylicytowana: 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
26
Norman Leto (ur. 1980, Bochnia)
"Landszaft - Friedrich" - dyptyk, 2020

Cena wylicytowana: 30 000 zł

akryl/płótno, 150 x 110 cm (wymiary każdej pracy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu każdej części: 'NORMAN LETO 2050 | LANDSZAFT - FRIEDRICH | DYPTYK'
ID: 88041
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Więcej informacji
„Wędrowiec nad morzem mgły” należy do najbardziej rozpoznawalnych obrazów Caspara Davida Friedricha, który zapisał się w historii sztuki jako jeden z najważniejszych romantyków niemieckich. Obraz Friedricha to nie tylko dzieło docenione przez historię sztuki, ale też historyczno-artystyczny szlagier – powielany w milionach kopii w reprodukcjach, pocztówkach, albumach… Norman Leto, który w swoim dyptyku „Landszaft – Friedrich” dokonał pastiszu wskazanego arcydzieła, podjął zatem zarówno temat wielkiego dzieła, jak i obrazu popularnego, obecnego w zbiorowej wyobraźni. U Friedricha postaci konfrontują się z pejzażem – uwidacznia się w jego twórczości wątek stosunku człowieka wobec natury. Kontemplowanie natury to czynność, której często oddają się postaci w jego obrazach. Leto, jakby na przekór tej tendencji odseparował tytułowego wędrowca od jego otoczenia. Efekt rozgraniczenia, odizolowania jest dodatkowo wzmocniony poprzez strukturę dyptyku – wędrowiec został „oderwany” od swojego otoczenia i przeniesiony na inne płótno. Być może artysta starał się ukazać, że bez postaci obserwującej pejzaż, jego wyjątkowość ulega zatarciu i staje się on po prostu „landszaftem”. W ten sposób sam tytuł swoją strukturą przedstawiałby znaczenie dyptyku: po jednej stronie krajobraz, po drugiej obserwator utożsamiony z autorem pierwowzoru. Być może jednak zamysł obrazu był inny. Niezależnie od tego, zabieg rozbicia oryginału na dwie części zaciera przede wszystkim związek człowieka z naturą, tak ważny u Friedricha. Wędrowiec umieszczony w próżni wygląda tak, jakby dało się go wpisać w każdą imaginatywnie wytworzoną rzeczywistość, zdaje się czekać na dopełnienie. Skoro panteistycznie rozumiejący przyrodę Friedrich tak często ukazywał ją jako tę, z którą człowiek pozostaje w duchowym związku, czy ta separacja również ma znacznie symboliczne? Norman Leto zasłynął jako artysta-samouk wypowiadający się z powodzeniem w wielu mediach. Tworzy zarówno tradycyjne malarstwo, jak i sztukę wideo oraz animację. Artysta interesuje się naukami ścisłymi oraz nowymi technologiami, których obszar często pozostaje źródłem inspiracji dla jego twórczości. Światy biologii, komputerów i wirtualnej rzeczywistości łączą się w jego dziele – jak widać – z tradycją sztuki europejskiej.