Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
29 września 2020 godz. 19:00

Maurycy Gomulicki (ur. 1969, Warszawa)
"Justyna", z cyklu: "Bibliophilia", 2011
Cena wylicytowana: 20 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6
Maurycy Gomulicki (ur. 1969, Warszawa)
"Justyna", z cyklu: "Bibliophilia", 2011

Cena wylicytowana: 20 000 zł

lambda/papier fotograficzny, dibond, 60 x 90 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'BIBLIOPHILIA | JUSTYNA (PORTRAIT WITH BOOK) | 1/5 + 2AP 2011'
ed. 1/5
ID: 89096
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • „Maurycy Gomulicki. Bibliophilia”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Kraków, 20.05-8.09.2011
Więcej informacji
Projekt „Bibliophilia” skupia się wokół postaci dziadka artysty, uznanego krytyka i literaturoznawcy Juliusza Wiktora Gomulickiego oraz jego bogatego księgozbioru, a także wspomnień, jakie Gomulicki wyniósł z domu, gdzie mieszkał przez pierwsze 6 lat swojego życia. Jak przyznaje sam artysta: „Zapach kurzu i marzenia o dziewczętach doskonale koegzystują w mojej świadomości. Do dziś dnia przyłapuję się na tym, że kiedy oglądam zdjęcia pornograficzne, których tłem są książki, zamiast skupić się na rozkosznie prężących się ciałach, zaczynam odcyfrowywać tytuły na półkach. (…) Książki i kobiety stały się w moim życiu tak detonatorami marzeń, jak i wehikułem ich spełnienia. Moja osobista historia pełna jest kobiet czytających i piszących”. Cykl fotografii traktuje zatem o pożądaniu oraz pięknie, jakie niesie za sobą twórczość literacka. Jest połączeniem intelektu oraz fantazji erotycznej, klasyki literatury i rozkosznej zmysłowości, w jaką ubrane są pozujące dla Gomulickiego młode dziewczęta, często przyjaciółki i znajome artysty. Modelki artysta sfotografował na tle księgozbiorów warszawskiego antykwariatu Logos, swojej prywatnej biblioteki oraz kolekcji Jaimego Garcii Terrésa.