Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
29 września 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 200 zł
Numer obiektu na aukcji
31

Cena wylicytowana: 4 200 zł

olej, kolaż/płótno, 40 x 40 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: '[monogram autorski] | Mateusz Szczypiński | 2011'
ID: 89089
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • prywatna kolekcja, Warszawa
Wystawiany
  • „Sztuka w sztuce”, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, Kraków, 28.04-01.10.2017
Więcej informacji
„Najbardziej charakterystycznym aspektem mojej twórczości wydaje mi się wykorzystywanie kolażu. Chodzi mi tu nie tylko o technikę, ale także sposób myślenia, który ona narzuca. Korzystając z gotowych elementów, mogę odnieść się do konkretnych, bardzo wyraźnych treści, jednak wyrwanych ze swego oryginalnego kontekstu. Z jednej strony to operowanie cytatem, odwoływanie się do powszechnie znanej tradycji, ikon sztuki, obrazów, które w jakiś sposób zakodowane są w masowej świadomości, z drugiej jednak to pójście dalej. Przy ich pomocy mogę kreować nowe treści, sytuacje, często nie mające wiele wspólnego z ‘bazą’, od której wychodzę”. Mateusz Szczypiński