Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
29 września 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 30 000 zł
Numer obiektu na aukcji
10

Cena wylicytowana: 30 000 zł

olej/płótno, 40 x 50 cm
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: '"DISCOVERY | CIVILISATION" | M.MACIEJOWSKI | 40x50 05'
ID: 88961
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • dom aukcyjny Grisebach, 27.11.2015
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
„Dyskurs na temat Maciejowskiego jest ułożony od dawna. Maciejowski jest realistą. Maciejowski jest rodzajowym malarzem obrazującym współczesne gesty, pozy, a nawet język. Agata Jakubowska pisała o nim jako autorze wielkiego ‘szkicu obyczajowego’, porównywała go z Baudelaire’em, figurą ‘malarza życia nowoczesnego’; inni wspominali o Balzaku i ‘komedii ludzkiej’. O Maciejowskim mówiło się jako o malarzu narracyjnym, opowiadaczu anegdot. To wszystko z grubsza jest prawdą, tak kiedyś, jaki teraz, bo przecież Maciejowski robi wciąż ‘to samo’. Maluje sceny z życia. Jest malarzem tematycznym: życie płynie, więc ten temat się nie wyczerpuje, nie da się go wymalować do końca”. Stach Szabłowski

Prezentowana praca powstała we wczesnym etapie twórczości Maciejowskiego, lecz widoczne są w niej charakterystyczne dla artysty cechy. Należą do nich przede wszystkim migawkowość oraz schematyzm ujęcia postaci oraz prostota komunikatu. Do jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabiegów stosowanych przez malarza należy także umieszczanie w przestrzeni obrazu tekstu, często ograniczonego jedynie do kilku słów, stanowiących swoisty komentarz wzmacniający narrację. W tym przypadku jest to widoczne w prawnym górnym rogu, jak w ekranie telewizora, logo „Discovery Civilisation” – tematycznego kanału telewizyjnego, który przekształcony w 2008 roku na Discovery World nadawał filmy dokumentalne oraz popularnonaukowe programy historyczne. Sama kompozycja, utrzymana w charakterystycznej dla artysty palecie różnych odcieni szarości przedstawia dłoń wodzącą po zawiłej linii przypominającej kontur rzeki bądź zarys granic. Maciejowski reinterpretuje propagowany przez mass-media przekaz oraz analizuje jego odbiór przez zwykłego człowieka. Poprzez uproszczone, często komiksowe w swoim charakterze, kadry trafia w samo sedno, wynosząc na pierwszy plan znaczenie oraz treść. Praca Maciejowskiego jest utrzymana w stylu lapidarnego malarstwa figuratywnego, które charakteryzuje wyraźny kontur wypełniany płaskimi plamami koloru. Równocześnie, jego obrazy niepozbawione są delikatnej szkicowości oraz widocznej swobody w prowadzeniu pędzla. Twórczość artysty, zwłaszcza ta wczesna, zanurzona była w zmieniających się realiach transformacyjnej Polski. Najnowsze prace artysty wykorzystują podobne mechanizmy, lecz traktują o życiu współczesnego kapitalistycznego społeczeństwa. Maciejowski nieustannie czerpie inspiracje z literatury, filmu, anegdot czy scen z życia towarzyskiego, zarówno tych prawdziwych, jak i nie mających z prawdą nic wspólnego. Ilustracje, które go zainteresują bądź rozśmieszą, gromadzi w specjalnie przeznaczonych do tego zeszytach, aby kolejno przenieść je na płótno. W pracach artysty pojawiają się zatem kadry z filmów oraz Internetu, wycinki prasowe, ikony popkultury. Mimo tych formalnych uproszczeń oraz pozornej banalizacji za każdą z prezentowanych historii kryje się ludzkie przeżywanie. Obrazy artysty dotykają bowiem wspólnych historii, z których wybrzmiewają echa przeszłości. Maciejowski stworzył wręcz kronikarski zapis współczesnej sobie rzeczywistości, gdzie z dozą satyry i czułości komentuje zastaną codzienność.