Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
29 września 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 9 500 zł
Numer obiektu na aukcji
33

Cena wylicytowana: 9 500 zł

olej, akryl, emalia akrylowa/płótno, 120 x 150 cm
sygnowany, opisany i datowany na odwrociu: 'JAKUB CIĘŻKI | LINIE 7, 2009'
ID: 88740
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Wystawiany
  • „Sceny rodzajowe” (wspólnie z Tomaszem Kulką), Propaganda, Warszawa, 21.04-06.06.2012
  • „Meta – Biel”, Freies Museum, Berlin, 11.11-08.12.2011
  • „To read between the lines”, BWA, Sanok, 15.01-26.02.2010
  • „To read between the lines”, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Lublin, 10.12-31.12.2009
Więcej informacji
„Zainteresowanie strukturami z metalu kieruje w roku 2009 uwagę Ciężkiego na ogrodzenia i kraty, wskutek czego powstaje seria ’To read between the lines’, rok później zaś na rusztowania. Motyw ten, eksploatowany w kilku pracach, przynosi artyście Grand Prix na Biennale Malarstwa ’Bielska Jesień 2011’. Marta Smolińska