Sztuka Współczesna. Nowe Pokolenie Po 1989 (wyniki)
29 września 2020 godz. 19:00

Jadwiga Sawicka (ur. 1959, Przemyśl)
"Swoje kształty zawdzięcza między innymi diecie...", 1996
Cena wylicytowana: 18 000 zł
Numer obiektu na aukcji
13
Jadwiga Sawicka (ur. 1959, Przemyśl)
"Swoje kształty zawdzięcza między innymi diecie...", 1996

Cena wylicytowana: 18 000 zł

olej/płótno, 130 x 90 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: 'JADWIGA | SAWICKA | 1996'
ID: 89331
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„O ile w pracach wykorzystujących słowa mieliśmy do czynienia z ciągle nowymi ‘komunikatami’, ubrania się nie zmieniają. Od kilku lat ciągle powracają te same (a w każdym razie bardzo podobne) spodnie, marynarki, sukienki. Tym, co różnicuje poszczególne realizacje, jest zastosowana technika przedstawiania. Jadwiga zaczynała od malarstwa. Jest absolwentką pracowni profesora Nowosielskiego w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po jakimś czasie zaczęła coraz częściej ‘zdradzać’ malarstwo na rzecz fotografii i druku. Na rzecz ‘fajnej formy’, jak określa ją sama w jednym z katalogów. Przedmioty są nie tylko malowane, ale też fotografowane czy ulepione (z plasteliny). Jadwiga wykorzystuje formy o różnym znaczeniu i przypisywanej szlachetności”. Agata Jakubowska