Sztuka Współczesna. Instalacje - Environment - Nowe Media (wyniki)
3 grudnia 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 50 000 zł
Numer obiektu na aukcji
211

Cena wylicytowana: 50 000 zł

druk/papier, 29 x 21 cm
ID: 93058
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galeria Esta, Gliwice
  • kolekcja prywatna, Niemcy
Opinie
  • do pracy dołączony certyfikat autentyczności Anny Dróżdż
Więcej informacji
„Być między w epoce nazbyt dosłownej, litera po literze przypominać o zapominaniu w epoce historycznego koszmaru, wybierać to lub tamto w epoce masowego sterowania wyborami, jakie odbywa się w reklamie, a nawet pisać białe na białym i czarne na czarnym, inaczej niż polityk, ktory deklaruje że ‘białe jest białe’ czarnymi literami i inaczej niż modernistyczny artysta, pogrążony w mistycznej adoracji białego kwadratu na białym tle, pisać tak, budując litery z liter słowa nie – oto krytyczny potencjał pojęciokształtow Stanisława Drożdża, ktorego uruchomienie leży oczywiście ‘po stronie odbiorcy’, bo nikt tego za nas nie zrobi. Pojęciokształty, jak mowi artysta w cytowanym wywiadzie, to ‘rzeczywiste kształty pojęć’, czyli na pewno nie kształty oczywiste – inaczej nie byłoby potrzeby nazywać je rzeczywistymi”. Adam Szymczyk, „Więcej znaczy, zanim znaczy”, dostęp: https://www.dwutygodnik.com/artykul/5866-wiecej-znaczy-zanim-znaczy.html?print=1