Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)
Projekt kostiumu III do spektaklu Wariat i Zakonnica, 1963
Cena wylicytowana: 3 000 zł
Numer obiektu na aukcji
5
Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)
Projekt kostiumu III do spektaklu Wariat i Zakonnica, 1963

Cena wylicytowana: 3 000 zł

flamaster/papier, 29 x 20 cm
opisany u góry: 'III Kostüm | zero teater'
ID: 64381
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.