Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)
"Człowiek Atrapa", projekt kostiumu, 1984
Cena wylicytowana: 660 000 zł
Numer obiektu na aukcji
4
Tadeusz Kantor (1915 Wielopole Skrzyńskie - 1990 Kraków)
"Człowiek Atrapa", projekt kostiumu, 1984

Cena wylicytowana: 660 000 zł

akryl/papier naklejony na płytę, 180 x 110 cm
na odwrociu nalepka z opisem pracy: ‘TADEUSZ KANTOR | „CZŁO WIEK ATRAPA” | PRO JEKT KOSTJUMU | 1984 | 110 x 180 | acryl’ oraz nalepka Galerie de France i stemple wywozowe
na blejtramie stemple wywozowe i numer inwentaryzacyjny
ID: 71311
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
 • POCHODZENIE:
 • Galerie de France, Paryż
 • kolekcja prywatna, Łódź
 • WYSTAWIANY:
 • „Tadeusz Kantor (penitures, objets, dessins - Maria Stangret (penitures), Maison de la Culture, Grenoble, 5.10- 20.12.1984
 • „Tadeusz Kantor”, Festival d’Avignon, lipiec 1985
 • „Tadeusz Kantor et apres…”, Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier, Orléans, 22.09-29.10.2000
 • „Malowanie progów w 100. rocznicę urodzin Tadeusza Kantora”, Muzeum Śląskie, Katowice, 16.05-31.07.2015
Literatura
 • LITERATURA:
 • Porównaj: Tadeusz Kantor - Rysunki z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, katalog wystawy, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Bielska BWA, 2001
 • Porównaj: Tadeusz Kantor - malarstwo i rzeźba, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1991, s. 16