Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Stasys Eidrigevicius (ur. 1949 r., Medinskaiai na Litwie)
Klasyka Polska w Plakacie Teatralnym, 1991
Cena wylicytowana: 300 zł
Numer obiektu na aukcji
31
Stasys Eidrigevicius (ur. 1949 r., Medinskaiai na Litwie)
Klasyka Polska w Plakacie Teatralnym, 1991

Cena wylicytowana: 300 zł

offset/papier , 67 x 89 cm
sygnowany w kompozycji: 'stasys'
ID: 71277
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Stan zachowania
  • zagniecenia przy dolnej krawędzi