Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 300 zł
Numer obiektu na aukcji
32

Cena wylicytowana: 300 zł

offset/papier , 95,5 x 67,5 cm
sygnowany w druku p.d.: 'stasys'
ID: 71276
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.