Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Józef Szajna (1922 Rzeszów - 2008 Warszawa)
Projekt scenografii do spektaklu "Burza" Williama Szekspira, 1958
Cena wylicytowana: 2 600 zł
Numer obiektu na aukcji
6
Józef Szajna (1922 Rzeszów - 2008 Warszawa)
Projekt scenografii do spektaklu "Burza" Williama Szekspira, 1958

Cena wylicytowana: 2 600 zł

ołówek, gwasz, kredka/papier , 29,5 x 42 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Szajna | 58', na kartonie sygnowany i datowany p.d.: 'Szajna 58' oraz opisany l.d.: '"Burza" - Szekspir - projekt scenografii'
ID: 57140
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • projekt naklejony na karton