Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Jan Pyjor (1935 Gdańsk - 1994 Warszawa)
Projekt scenografii do spektaklu „Dwie przygody Lemuela Guliwera” reż. J. Pyjor w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu, 1986
Cena wylicytowana: 400 zł
Numer obiektu na aukcji
25
Jan Pyjor (1935 Gdańsk - 1994 Warszawa)
Projekt scenografii do spektaklu „Dwie przygody Lemuela Guliwera” reż. J. Pyjor w Teatrze Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu, 1986

Cena wylicytowana: 400 zł

tusz, gwasz/papier, 23 x 31,4 cm
ID: 71314
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.