Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Jan Lenica (1928 Poznań - 2001 Berlin)
Zestaw projektów kostiumów domusicalu "Kiss me Kate" wg Cole'a Portera, 1977
Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
35
Jan Lenica (1928 Poznań - 2001 Berlin)
Zestaw projektów kostiumów domusicalu "Kiss me Kate" wg Cole'a Portera, 1977

Cena wylicytowana: 3 200 zł

akwarela, ołówek/papier, 41 x 32 cm (wymiary największej pracy)
Każdy arkusz opatrzony opisem autorskim
1. Paul
2. Ein Buhmenarbeiter
3. Lili
4. Fred
5. Bianca
ID: 52048
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • pomięty papier