Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
39

Cena wylicytowana: 1 500 zł

offset/papier , 95 x 66,5 cm
sygnowany i datowany w druku p.g.: 'Lenica | 74'
ID: 71261
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.