Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Jan Lenica (1928 Poznań - 2001 Berlin)
Projekt scenografii do musicalu "Kiss me Kate", 1977
Cena wylicytowana: 2 800 zł
Numer obiektu na aukcji
34
Jan Lenica (1928 Poznań - 2001 Berlin)
Projekt scenografii do musicalu "Kiss me Kate", 1977

Cena wylicytowana: 2 800 zł

akwarela, kolaż, flamaster/karton, 39 x 50 cm (arkusz)
ID: 64919
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Labirynt Jana Lenicy, Poznań 2002, s. 225 (il.)