Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Jan Lenica (1928 Poznań - 2001 Berlin)
Projekt do spektaklu „Dyl Sowizdrzał” , 1984
Cena wylicytowana: 2 000 zł
Numer obiektu na aukcji
36
Jan Lenica (1928 Poznań - 2001 Berlin)
Projekt do spektaklu „Dyl Sowizdrzał” , 1984

Cena wylicytowana: 2 000 zł

akwarela, kredka/papier, 27 x 34 cm (arkusz)
opisany l.g.: '4 Scena – Parada'
reż. Fritzdieter'a Gerhards'a, Teatr Oberhausen 1984
ID: 64917
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.