Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 900 zł
Numer obiektu na aukcji
37

Cena wylicytowana: 900 zł

offset/papier , 97 x 66 cm
ID: 71266
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.