Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 300 zł
Numer obiektu na aukcji
17

Cena wylicytowana: 300 zł

offset/papier , 94,5 x 67 cm
sygnowany i datowany w druku l.d.: 'F. R. B. STAROWIEYSKI. 79'
ID: 71254
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Stan zachowania
  • niewielkie rozdarcie przy prawej krawędzi