Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Franciszek Starowieyski (1930 Bratkówka k. Krosna - 2009 Warszawa)
Teatr Rysowania nr 20. Przeciw Beckettowi., , 1995
Cena wylicytowana: 460 000 zł
Numer obiektu na aukcji
16
Franciszek Starowieyski (1930 Bratkówka k. Krosna - 2009 Warszawa)
Teatr Rysowania nr 20. Przeciw Beckettowi., , 1995

Cena wylicytowana: 460 000 zł

technika mieszana/płótno, 300 x 1800 cm
8 części o wymiarach 300 x 225 cm
ID: 71308
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Stan zachowania
  • lekkie uszkodzenia płótna
  • miejsce przechowywania: depozyt w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzyc, ul. Pleszewska 5 a
  • 63-330 Dobrzyca