Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 300 zł
Numer obiektu na aukcji
24

Cena wylicytowana: 300 zł

offset/papier , 84,5 x 58,5 cm
ID: 70809
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Stan zachowania
  • zagniecenia papieru przy dolnej krawędzi