Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Franciszek Starowieyski (1930 Bratkówka k. Krosna - 2009 Warszawa)
Projekt plakatu do spektaklu "Szczęśliwa przystań", 1971 r.
Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
23
Franciszek Starowieyski (1930 Bratkówka k. Krosna - 2009 Warszawa)
Projekt plakatu do spektaklu "Szczęśliwa przystań", 1971 r.

Cena wylicytowana: 1 300 zł

długopis/papier, 29,5 x 21 cm (arkusz)
ID: 70244
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.