Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 300 zł
Numer obiektu na aukcji
19

Cena wylicytowana: 300 zł

offset/papier , 91,5 x 63,5 cm
sygnowany i datowany w druku p.d.: '1689 F. STAROWIEYSKI'
ID: 71253
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.