Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 200 zł
Numer obiektu na aukcji
22

Cena wylicytowana: 200 zł

offset/papier , 97 x 66 cm
sygnowany i datowany w druku p.d.: 'STAROW.83'
reż.: Krzysztof Gierałtowski, 1983 r.
ID: 71255
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.