Po przedstawieniu. Sztuka i teatr (wyniki)
27 czerwca 2019 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 400 zł
Numer obiektu na aukcji
18

Cena wylicytowana: 400 zł

offset/papier , 95 x 67 cm
sygnowany w druku l.d.: 'F. STAROWIEYSKI'
ID: 71279
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.