Młoda Sztuka (wyniki)
20 sierpnia 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 600 zł
Numer obiektu na aukcji
5

Cena wylicytowana: 1 600 zł

olej/plexi, 44 x 36 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'CZUBA Studium | autoportretu 07 2017.'
ID: 87898
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.