Młoda Sztuka (wyniki)
3 listopada 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 2 400 zł
Numer obiektu na aukcji
55

Cena wylicytowana: 2 400 zł

olej/plexi, 170 x 65 cm (w świetle oprawy)
sygnowany, datowany i opisany na odwrociu: 'Michał Czuba | portret ojca, 2020'
ID: 91441
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.