Komiks. Uniwersum (wyniki)
24 listopada 2020 godz. 19:00

Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajtek i Koko. Na tropach Pitekantropa", plansza nr 93, 1964-65
Cena wylicytowana: 1 500 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Janusz Christa (1934 Wilno - 2008 Sopot)
"Kajtek i Koko. Na tropach Pitekantropa", plansza nr 93, 1964-65

Cena wylicytowana: 1 500 zł

tusz/papier , 32,5 x 23 cm
ID: 85220
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • wyd. "Wieczór Wybrzeża", 1964-65
  • wyd. "Giełda Komiksów",1998-2001
  • wyd. I Egmont 2001
  • wyd. II Egmont 2007
  • wyd. III Egmont 2012