Komiks. Uniwersum (wyniki)
24 listopada 2020 godz. 19:00

Henryk Jerzy Chmielewski (1923 Warszawa - 2021 Warszawa)
"Tytus, Romek i A'Tomek. Księga XV. Tytus geologiem", plansza nr 36, 1982
Cena wylicytowana: 17 000 zł
Numer obiektu na aukcji
6
Henryk Jerzy Chmielewski (1923 Warszawa - 2021 Warszawa)
"Tytus, Romek i A'Tomek. Księga XV. Tytus geologiem", plansza nr 36, 1982

Cena wylicytowana: 17 000 zł

tusz/papier , 35 x 50 cm
ID: 91528
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • wyd.I Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982
  • wyd.II Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1984
  • wyd.III Agencja Wydawnicza Interster, 1990
  • wyd.IV Prószyński i S-ka, 2000
  • wyd.V Prószyński i S-ka, 2004
  • wyd.VI Prószyński i S-ka, 2009