Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 3 200 zł
Numer obiektu na aukcji
41

Cena wylicytowana: 3 200 zł

drzeworyt/papier, 33 x 56 cm
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Panek 1969' oraz opisany l.d.: '5/30'
ID: 80485
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Jerzy Panek. Werkverzeichnis de graphischen Arbeiten
  • 1939-1999, red. Dieter Burkamp, 1995, s. 176, il. 397