Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 4 500 zł
Numer obiektu na aukcji
39

Cena wylicytowana: 4 500 zł

drzeworyt/papier, 70 x 50 cm
opisany ołówkiem u dołu: 'OBŁĄKANI I [nieczytelny] 1958'
ID: 72731
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Literatura
  • Jerzy Panek. Werkverzeichnis de graphischen
  • Arbeiten 1939-1999, red. Dieter Burkamp,
  • 1995, s. 94, il. 134