Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
6 lutego 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 1 900 zł
Numer obiektu na aukcji
40

Cena wylicytowana: 1 900 zł

papier, 75 x 55 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 'Jerzy Panek 2000 odprysk trawił i drukował Krzysztof Tomalski'
odprysk/papier
ID: 81232
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.