Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Karel Novosad (ur. 1953)
Bez tytułu, 1973
Cena wylicytowana: 1 300 zł
Numer obiektu na aukcji
221
Karel Novosad (ur. 1953)
Bez tytułu, 1973

Cena wylicytowana: 1 300 zł

serigrafia/papier, 60 x 80 cm (arkusz)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Novosal 73' oraz opisany l.d.: '200/71'
ID: 90715
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.