Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 4 000 zł
Numer obiektu na aukcji
208

Cena wylicytowana: 4 000 zł

serigrafia barwna/papier, 71 x 71 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: 'S. Stańczak' oraz opisany l.d.: '69/165'
ID: 89531
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.