Grafika Artystyczna. Sztuka Współczesna (wyniki)
27 października 2020 godz. 20:00

Cena wylicytowana: 4 800 zł
Numer obiektu na aukcji
206

Cena wylicytowana: 4 800 zł

serigrafia/papier, 64,5 x 54,5 cm (zadruk)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'J Stańczak' i opisany l.d.: '110/175'
ID: 90904
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.