Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Estymacja: 4 500 - 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
9

Estymacja: 4 500 - 7 000 zł

litografia/papier, papier chiński, 18 x 31,3 cm (arkusz)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'LWycz'
Plansza nr 10 z teki "Wspomnienia z Legionowa 1916"
ID: 72612
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
Stan zachowania
  • praca po konserwacji z uzupełnieniami papieru chińskiego dolnej i lewej krawędzi
Literatura
  • Danuta Muszanka, Litografia Leona Wyczółkowskiego, Wrocław-Kraków 1958, s. 44-5