Grafika Artystyczna. Sztuka Dawna (wyniki)
3 marca 2020 godz. 19:00

Friedrich Iwan (1889 Kamienna Góra - 1967 Wangen)
Karkonosze, Zagroda u podnóża góry
Cena wylicytowana: 2 100 zł
Numer obiektu na aukcji
8
Friedrich Iwan (1889 Kamienna Góra - 1967 Wangen)
Karkonosze, Zagroda u podnóża góry

Cena wylicytowana: 2 100 zł

akwaforta, akwatinta barwna/papier, 20 x 17 cm (zadruk)
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Friedrich Iwan'
ID: 72204
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.