Fotografia Kolekcjonerska. Klasyka i Awangarda Artystyczna (wyniki)
15 października 2020 godz. 19:00

Steve McCurry (ur. 1950 r.)
Afghan Girl, 1984
Cena wylicytowana: 240 000 zł
Numer obiektu na aukcji
109
Steve McCurry (ur. 1950 r.)
Afghan Girl, 1984

Cena wylicytowana: 240 000 zł

C-Print/papier Fuji Crystal Archive, 56,5 x 38 cm (w świetle passe-partout)
odbitka późniejsza
ID: 90801
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • Galeria Beetles+Huxley, Londyn
  • kolekcja prywatna, USA
  • Dom Aukcyjny Sotebys, Lodnyn 23.05.2015
  • kolekcja prywatna, Europa
Literatura
  • "National Geographic Magazine", Nr 6, czerwiec 1985, okładka