Classic Blue (wyniki)
28 maja 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 5 000 zł
Numer obiektu na aukcji
23

Cena wylicytowana: 5 000 zł

serigrafia/papier, 63 x 63 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'J Stańczak' oraz opisany l.d.: '13/175'
ID: 77949
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Więcej informacji
„W efekcie obraz musi bowiem wyglądać, jakby powstał bez wysiłku, by odbiorca mógł rozkoszować się jego frontalizmem i kolorystycznym promieniowaniem pozbawionym wszelkich śladów indywidualnego gestu artysty”. Marta Smolińska