Bolesław Cybis. Odyseja artysty (wyniki)
31 marca 2020 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 28 000 zł
Numer obiektu na aukcji
11

Cena wylicytowana: 28 000 zł

olej/sklejka, 24,3 x 20,3 cm
datowany l.g.: 'A D 1926' oraz p.g.: '25/VI'
ID: 81854
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • zbiory spadkobierców artysty
  • kolekcja prywatna, Polska
Więcej informacji
Prezentowany portret modela, którego tożsamość trudno dziś już zidentyfikować, powstał w latach studenckich Bolesława Cybisa. Forma i sposób malowania ewidentnie wskazują na eksperymentalny charakter pracy i artystyczne poszukiwania twórcy. Młody mężczyzna ukazany został w popiersiowym ujęciu. Twarz zwrócona w 3/4 w prawą stronę charakteryzuje się wydatnymi ustami i nosem oraz nieco odstającymi uszami. Postać umieszczona na ciemnym tle wyraźnie oddziela się od niego. Najbardziej intrygujący wydaje się jednak zabieg kolorystyczny, który artysta zastosował w obrębie pracy. Jasna karnacja mężczyzny uzupełniona została nałożonymi na wierzch, zielonymi refleksami budującymi trójwymiarową formę i potęgującymi efekty światłocieniowe. W niektórych partiach sprawiają one wrażenie osobnej wręcz warstwy dynamicznie odróżniającej się od właściwej tkanki dzieła. Można tu dopatrywać się inspiracji zakorzenionych we wcześniejszych dokonaniach impresjonistów czy nawet fowistów traktujących kolor w niezwykle wrażeniowy i subiektywny sposób. Znakomitym odwołaniem staje się zatem chociażby dzieło czołowego przedstawiciela „Les Fauves” – „dzikich bestii”, jak zwykło określać się już od samego początku członków ugrupowania fowistów. Henri Matisse ukazał w 1905 roku swą żonę z charakterystyczną, wrażeniową w swym charakterze zieloną pręgą piętnującą w artystyczny sposób jej twarz.