Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
8 czerwca 2017 godz. 19:00