Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
20 grudnia 2016 godz. 19:00