Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
20 grudnia 2016 godz. 19:00

* Cena wylicytowana: 38 000 zł
Numer obiektu na aukcji
38

* Cena wylicytowana: 38 000 zł

olej/sklejka, 26 x 32 cm
sygnowany p.d.: 'Adler'
ID: 46271
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.
- Do kwoty wylicytowanej doliczona zostanie opłata z tytułu "droit de suite". Dla ceny wylicytowanej o równowartości do 50 000 EUR stawka opłaty wynosi 5%. Opłata ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji.
Pochodzenie
  • POCHODZENIE:
  • kolekcja Nathana Kocha, Galeria David, Bielefeld
  • kolekcja prywatna, Polska