Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
3 października 2013 godz. 19:00