Aukcja Sztuki Dawnej (wyniki)
12 marca 2015 godz. 19:00