Aukcja Sztuki Dawnej: Prace na Papierze (wyniki)
22 czerwca 2017 godz. 19:00

Cena wylicytowana: 7 000 zł
Numer obiektu na aukcji
96

Cena wylicytowana: 7 000 zł

pastel/papier, 47,5 x 60 cm
(w świetle ramy)
na odwrociu potwierdzenie autentyczności: 'Stwierdzamy | autentyczność tej pracy | ś.p. Kaz. Stabrowskiego | Władz. Nałęcz T Ziomek | 4 V 1932 r.'
ID: 50518
Podatki i opłaty
- Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu i wynosi 18%.